Bruk årshjulet som mal for personlig utvikling og målsetting

Som coach er jeg opptatt av natur og verdensrom. Planeten vår følger en fast plan ved å skifte årstid fire ganger i året. For meg er det naturlig at vi som en del av jorden kan følge samme rytme når vi skal gjøre endringer. Det behøver ikke være store og drastiske endringer, men naturlige skifter i hverdagen som en del av livet. Denne boka gir en enkel oversikt over måter du kan gjøre dette på. Planlegging og gjennomføring er viktig for å holde fokus. Det har alltid vært viktig for mennesket å ha kontroll over sin egen hverdag, og her kan du lage noen rutiner og mønster som kan gi trygghet når du skal gjøre endringer. For å komme ut av rigide og ugunstige mønstre er det viktig å ha noe nytt og bedre å holde seg til.

No products were found matching your selection.