Posted on

Tiger Eye Jasper

Tiger Eye Jasper

Lekker sten med glans og mønster som beskytter mot farer. Du finner flere i vår nettbutikk.