Posted on

Røykfri 2018!

Røykfri! er en kort og ukomplisert bok som tar for seg de viktigste aspektene ved røykeslutt. Å slutte å røyke er vanskelig, men vi har gjennom kurs erfart at prosessen er lik for alle og derfor kan vi gjøre det enklere for deg ved å fortelle hva som skjer når og hvorfor. Boka tar også for seg målsetting og stressmestring og hjelp til å få kontroll hele veien. Det er ingen utgifter til noe, så du trenger bare boka.
Det er viktig at du leser boka minst en gang før du starter prosessen som skal lede deg til en røykfri identitet, fordi du skal sette deg mål og du skal lage noen oversikter over spørsmål og problemstillinger som vil dukke opp etter hvert. Vi anbefaler deg å bruke litt tid på å lese godt igjennom så du er godt forberedt til dagen kommer. Begynn når du vil, men alltid på en mandag!